super vag do tuningu

SuperVag Chip-Tuning Flash

Zapewnia bezpieczeństwo poprzez mechanizmy obronne:

1. Oblicza sumę przed zapisaniem danych / 2. segmentuje zapiane dane bez konieczności kasowania całej pamięci. 3. Testuje uszkodzone pliki danych

SuperVag Flash
  • bezpieczny zapis danych do pamięci eliminuje ryzyko uszkodzenia pamięci z szybkością 100 procent sukcesu
  • regularnie dostępne aktualizacje
  • wyrafinowana pomoc techniczna jest dostępna bezpośrednio w programie
  • przyśpieszenie odczytu i zapisu z magistrali CAN
  • zabezpieczenie odczytu i zapisu magistrali can za pośrednictwem usługi wydajności SuperVag,
  • otrzymujesz zmodyfikowane pliki danych ( pliki dla DPF i AGR)

super vag flash diagnostic tools

Recently Viewed

  • Ostatnio oglądane produkty to funkcja, która pomaga śledzić historię ostatniego oglądania.
    Shop Now