narodowe centrum badań i rozwoju

Projekt Nr DOB-SZAFIR/11/015/01/2020 Liczniki

Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pt. „Odczyt i zabezpieczanie danych w elektronicznych licznikach pojazdów”, realizowany w ramach Konkursu 1/SZAFIR/2020 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wraz z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (Lider konsorcjum) realizujemy projekt pt „Odczyt i zabezpieczanie elektronicznych danych zapisanych w licznikach pojazdów”

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Więcławski.

Okres realizacji od 29 grudnia 2020 do 28 kwietnia 2023 r.

Całkowity koszt realizacji projektu zaplanowano w wysokości 3 923 085,00zł, w tym koszty kwalifikowalne 3 189 500,00 zł.

Celem nadrzędnym i docelowym, dla którego podjęto się realizacji projektu było udzielenie wsparcia takim instytucjom jak Policja, Straż Graniczna, Stacje Kontroli Pojazdów, które w swoich kompetencjach mają wykrywanie i zwalczanie nieuprawnionych ingerencji w oznaczenia identyfikacyjne pojazdów, zmiany ich przebiegów, a także omijanie urządzeń dbających o ochronę środowiska.

ncbir projekt szafir tomsad ncbir projekt liczniki tomsad ncbir tomsad liczniki ncbir tomsad liczniki tomsad liczniki projekt

Projekt nr DOB – BIO9/08/01/2018

Firma Tomsad wraz z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Instytutem wysokich ciśnień PAN realizuje projekt pt „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”, nr DOB – BIO9/08/01/2018. Projekt o akronimie NANODAK finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.
Projekt ujawnanienie śladów lini papilarnych

 


Firma TOMSAD uczestniczyła jako konsorcjant w projekcie PODZESPOŁY, a obecnie samodzielnie realizuje projekt KEY-LESS

Projekt podzespoły

W okresie od 23.12.2013 r. do 31.03.2017 r. firma TOMSAD Tomasz Sadowski wspólnie z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (lider konsorcjum naukowego) oraz Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej realizowała projekt nr DOBR-BIO4/037/13175/2013 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych”. Zaprojektowane i wykonane przez firmę TOMSAD Tomasz Sadowski prototypy urządzeń o nazwie „Easy Dump” i „Smart Connect” służących do odczytywania oznaczeń identyfikacyjnych z podzespołów elektronicznych pojazdów różnych marek i modeli zostały włączone do oferty sprzedażowej firmy. Są to nowatorskie urządzenia dedykowane głównie dla służb zwalczających przestępczość samochodową, które umożliwiają szybki odczyt danych ukrytych w pamięci podzespołów elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych (numer VIN lub inne pomocnicze oznaczenia identyfikacyjne). Odczyt danych może być prowadzony zarówno bezpośrednio w pojeździe (poprzez gniazdo OBD), jak również na stole warsztatowym (po wymontowaniu sterownika lub dostarczeniu do badań już wymontowanego, np. pochodzącego ze skradzionego i rozmontowanego na części pojazdu). Urządzenia te (21 kpl.) zostały przekazane w ramach projektu do wszystkich laboratoriów kryminalistycznych Policji oraz niektórych jednostek Straży Granicznej.

Projekt „Key less”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma TOMSAD Tomasz Sadowski realizuje samodzielnie projekt nr POIR.01.01.01-00-0525/17-00 pt. „Key les – opracowanie urządzenia do odczytywania informacji zakodowanych w kluczach samochodowych wyprodukowanych po roku 2010”. Realizację projektu rozpoczęto 1 listopada 2017 r. a jego zakończenie planowane jest pod koniec sierpnia 2018 r. Celem głównym projektu jest opracowanie prototypu uniwersalnego urządzenia, które umożliwi odczytywanie wszelkich informacji zakodowanych w kluczach samochodowych pojazdów wyprodukowanych po 2010 roku. Wszystkie samochody wyprodukowane po roku 2010 przez koncerny samochodowe na rynek europejski, amerykański i azjatycki wyposażone są w zunifikowane podzespoły elektroniczne tzw. „transpondery”, w których zapisywane są różnego rodzaju informacje dotyczące parametrów oraz historii współpracy klucza z dedykowanym mu pojazdem lub innymi pojazdami, jeżeli tylko taki klucz był wykorzystywany do uruchomienia lub próby uruchomienia innego pojazdu niż pojazd dedykowany (zakupiony razem z danym kluczem). Do pozyskiwania informacji zapisanych w transponderach kluczy samochodowych będą stosowane najnowocześniejsze algorytmy informatyczne. Zakłada się, że opracowany prototyp urządzenia będzie się charakteryzował autonomiczną pracą opartą na własnych źródłach zasilania oraz kreatywnych algorytmach pozyskiwania informacji i łatwą obsługą (przyjazne menu).