Neo X – new software version

Advanced calc for fixing counters and ECU .

List of supported modules by NEO-X

 • programming and editing in EDC17, MED17, MEV17 z CRC
 • programming and editing electronic counters
 • programming and editing agriculture machines
 • programming and editing in agriculture and combine harvesters
 • programming and editing forklifts
 • programming and editing building machines
 • repair of electronic meters (if data on the dashboard is damaged)
 • repair and program AIRBAG modules
 • pin code – read ecu
 • programming and editing in motorcycle, scooter and quads
 • read, program and change radio code
 • Buying NEO X you got :
 • access to the online program
 •     
 • license valid for 1 year
 •     
 • licenses for 1 seat
 •     
 • software support

Activation is activated within 24 hours. The same applies to transferring the license to another computer.

The license can be transferred to another computer or laptop – twice for the duration of the license for free.

Information on the change of law in Poland 25.05.2019

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. Zmieniająca ustawę – Prawo o ruchu drogowym i kodeks karny

Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie licznika przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj pełny tekst ustawy (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2878_u.htm).

Niewłaściwe korzystanie z programu NeoX może naruszać prawo danego kraju. Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub nielegalne korzystanie z oprogramowania NeoX.

Zabrania się używania programu NeoX do nielegalnych działań, w szczególności w celu zatarcia prawidłowego wskazania drogomierza pojazdu.
Część oprogramowania używana do ustawiania nowej wartości kilometra służy wyłącznie do naprawy prawidłowego wskazania licznika kilometrów pojazdu.
 

Recently Viewed

 • Recently Viewed Products is a function which helps you keep track of your recent viewing history.
  Shop Now
neo 10 aplikacja title
Neo-x
 738.88

In stock