Zasilacz Powerlab 305D 30V/5A LED

 powerlab zasilacz 305d

Opis Produktu

Zasilacze stabilizowane serii POWERLAB są bardzo precyzyjnymi źródłami prądu stałego z płynną regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Mogą pracować w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu.

 

Zasilacze Powerlab 302D, 303D, 305D, 605D, 3020D oraz 3030D

Wyposażone są w pojedyncze wyjście regulowane.    Urządzenia wyposażone są w wyświetlacze LED 3 ½ cyfry umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięcia regulacją napięcia wyjściowego oraz prądu obciążenia.     Zasilacze charakteryzują się małym rozmiarem, niezawodnością i nowoczesnym wzornictwem. Posiadają bardzo dobre zabezpieczenie przeciwzwarciowe.    Są idealnym źródłem prądu stałego w laboratoriach naukowych, szkołach i uczelniach, fabryk

Powerlab 305D

Zasilacz serwisowy 30V/5A LED

 powerlab 305d zasilacz

Zasilacze serii POWERLAB – precyzyjne źródła prądu stałego z płynną regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Pracują w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu.

Posiadają wyjście regulowane. Zostały wyposażone w wyświetlacze LED 3 ½ cyfry, które umożliwiają bezpośredni, jednoczesny odczyt napięcia regulacją napięcia wyjściowego oraz prądu obciążenia. 

   

Zalety Zasilacza warsztatowego 305D

   

 • praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC),
 • zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
 • wysoka jakość i niezawodność działania,
 • czytelne cyfrowe wyświetlacze LED,
 • wbudowany wentylator.
 •    

   

Parametry zasilacza serwisowego Powerlab

    zasilacz laboratoryjny powerlab 305-D   

 • 1.1 Napięcie zasilania : 220V AC ±10%, 50/60Hz,
 • 1.2 Zabezpieczenia : zabezpieczenie przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciąŜenia),
 • 1.3 Dokładność wskazań napięcia : ± 1% ww 1 cyfra, prądu : ± 2% ww 1 cyfra,
 • 1.4 Środowisko pracy : -10°C÷40°C, RH < 90%,
 • 1.5 Środowisko przechowywania : -10°C÷40°C, RH< 80%.
 •    

    zasilacz powerlab305d dane   

UWAGA!

   

W zasilaczach 3020D oraz 3030D występują dodatkowe zaciski wyjściowe (silnoprądowe) umieszczone na panelu tylnym zasilacza. Należy ich używać do znacznych prądów obciążenia oraz w przypadku obciążeń długotrwałych

Certyfikaty

  • Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE),
  • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja).

Wyposażenie zasilacza Powerlab 305D

  • instrukcja obsługi,
  • przewód zasilający.

ach i serwisach aparatury elektronicznej oraz w zastosowaniach hobbystycznych.

   

Zalety Zasilacza Powerlab 305D

   

 • wysoka jakość i niezawodność działania,
 • czytelne cyfrowe wyświetlacze LED,
 • praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC),
 • zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
 • wbudowany wentylator.
 •    

   

Parametry Zasilaczy Powerlab

    zasilacz powerlab 305D   

 • 1.1 Napięcie zasilania : 220V AC ±10%, 50/60Hz,
 • 1.2 Zabezpieczenia : zabezpieczenie przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciąŜenia),
 • 1.3 Dokładność wskazań napięcia : ± 1% ww 1 cyfra, prądu : ± 2% ww 1 cyfra,
 • 1.4 Środowisko pracy : -10°C÷40°C, RH < 90%,
 • 1.5 Środowisko przechowywania : -10°C÷40°C, RH< 80%.
 •    

    zasilacz powerlab305d dane   

UWAGA!

   

W zasilaczach 3020D oraz 3030D występują dodatkowe zaciski wyjściowe (silnoprądowe) umieszczone na panelu tylnym zasilacza. Należy ich używać do znacznych prądów obciążenia oraz w przypadku obciążeń długotrwałych

   

OBSŁUGA ZASILACZA POWERLAB 305D

    zasilacz powerlab 305d    zasilacz serwisowy powerlab 305d    zasilacz powerlab laboratoryjny 305d

1. Praca w trybie CV – stałego napięcia wyjściowego.
Włącz zasilanie przyciskiem 7. Potencjometr regulacji prądu (4) należy ustawić na maksimum (obrót w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara – do końca), a potencjometr (6) w położeniu środkowym. Teraz potencjometrem do regulacji zgrubnej (5), a następnie potencjometrem do regulacji dokładnej (6) należy ustawić żądaną wartość napięcia stałego DC na wyjściu. Obciążenie zasilacza podłącza się do zacisków 8 i 10. Praca w tym trybie sygnalizowana jest świeceniem diody CV. Jeżeli prąd obciążenia na wyjściu przekroczy wartość maksymalną włączy się zabezpieczenie przeciążeniowe, co będzie sygnalizowane świeceniem diody CC. W trybie pracy CV oznacza to, że wyjście jest przeciążone lub jego zaciski zwarte. W takim przypadku należy usunąć przyczynę zwarcia lub dopasować obciążenie tak, aby zasilacz pracował prawidłowo (świeci dioda CV).

powerlab 305d zasilacz

2. Praca w trybie CC – stałego prądu obciążenia.
Włącz zasilanie przyciskiem 7. Potencjometry regulacji napięcia wyjściowego (5 i 6) należy ustawić na maksimum, a potencjometr regulacji prądu (4) na minimum. Podłącz obciążenie zasilacza do zacisków 8 i 10. Teraz potencjometrem (4) ustaw żądaną wartość prądu wyjściowego. Praca w tym trybie sygnalizowana jest świeceniem diody CC.

3. Ustawianie granicznej wartości prądu obciążenia w trybie CV
Zasilacz w trybie CV (stałe napięcie wyjściowe) najczęściej pracuje przy maksymalnych nastawach prąduobciążenia. Można jednak, w dowolnym punkcie od zera do maksimum, ustawić graniczną wartość prądu wyjściowego zasilacza. W tym celu po włączeniu zasilacza należy:

 1.  
 2. Skręcić potencjometr regulacji prądu (4) na minimum (obrócić w lewo) a potencjometry regulacji napięcia (5,6) doprowadzić do maksimum (obrócić w prawo),
 3.    
 4. Do zacisków wyjściowych ( ) i (-) zasilacza dołączyć obciązenie zmienne (potencjometr suwakowy) o wartości ograniczającej pobór prądu, co najmniej do wartości maksymalnej prądu wyjściowego danego zasilacza,
 5.  
 6. Obrócić potencjometr prądu (4) maksymalnie w prawo a następnie zmieniając wartość obciążenia ustalić na wskaźniku prądu wartość żądanego prądu granicznego,
 7.    
 8. Skręcając potencjometr regulacji prądu (4) w lewo doprowadzić zasilacz do osiągnięcia punktu krytycznego, w którym gaśnie dioda oznaczająca tryb CV (12) a zaświeci się dioda wejścia w tryb CC (11). Pozostawić potencjometr regulacji prądu w tym położeniu i odłączyć obciążenie.

W ten sposób została ustalona maksymalna wartość graniczna prądu w trybie CV. Podczas pracy w tym trybie zwiększanie obciążenia przy osiągnięciu wartości granicznej prądu będzie powodowało odpowiednie zmniejszanie napięcia wyjściowego.

Zastosowanie Zasilacza Powerlab 305D

 • instytuty badawcze,
 • serwisy elektroniki,
 • instytuty przemysłowe,
 • przemysł elektroniczny,
 • edukacja i szkolnictwo,
 • wyposażenie laboratoriów.

Certyfikaty

 • Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE),
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja).

UWAGI

 • Zasilacz jest przystosowany do zasilania napięciem 220V AC, ±10%
 • Zasilacz posiada doskonałe zabezpieczenie nadprądowe. Jeżeli nastąpi zwarcie zacisków wyjściowych prąd wyjściowy jest natychmiast ograniczony. Dzięki elektronicznym obwodom sterującym w przypadku zwarcia ilość wydzielanego ciepła na tranzystorach mocy nie jest duża i nie może spowodować zniszczenia zasilacza. Jednak pewna strata mocy występuje i ze względu na zwiększony pobór energii oraz przyspieszone starzenie elementów zasilacz musi być jak najszybciej wyłączony, a zwarcie usunięte.
 • Zasilacz jest wyposażony w wentylator chłodzący dlatego należy zadbać o odpowiednią ilość przestrzeni z tyłu zasilacza, umożliwiającej odprowadzenie nadmiaru ciepła. Włączenie wentylatora następuje samoczynie gdy temperatura wewnątrz przekroczy 45°C. Nie należy używać zasilacza w miejscach, w których temperatura przekracza 45°C.
 • Po zakończeniu pracy zasilacz należy pozostawić w suchym, dobrze wentylowanym miejscu i utrzymywać go w czystości. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.
 • Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika zasilacz musi być odłączony od gniazdka sieciowego.

Wyposażenie zasilacza Powerlab 305D

 • instrukcja obsługi,
 • przewód zasilający.

Recently Viewed

 • Ostatnio oglądane produkty to funkcja, która pomaga śledzić historię ostatniego oglądania.
  Shop Now