licznik promieniowana geigera

Licznik Geigera – do pomiaru promieniowania

urządzenie umożliwiające pomiar aktualnego promieniowania radioaktywnego powstałego w wyniku rozpadu promieniotwórczego izotopów na bazie cząstek Beta i promieniowanie Gamma.

Urządzenie jest w stanie mierzy aktualny poziom promieniowania (promieniowania tła) oraz na bieżąco określać przyjęta dawkę w czasie trwania pomiaru, czyli funkcja dozymetru.
Wyniki pomiaru wyświetlane są w jednostkach Sv (Sivert), w praktyce miliSivert’y – mSv (0,001 Sv) ,przy niskim poziomie promieniowania są to mikroSivert’y – uSv (0,000001 Sv) Typowym bezpiecznym wskazaniem (w zależności od rejonu) jest promieniowanie na poziomie 0.08 uSv/h do 0.2 uSv/h

urządzenie do pomiaru promieniowania radioaktywnego

Budowa miernika promieniowania radioaktywnego

Głównym elementem detekcyjnym jest lampa detekcyjna STS-5, zapewniająca dobrą czułość oraz niezawodność. Urządzenie bez problemu wychwyci najmniejsze zmiany promieniowania tła, pokazując wyniki na wykresie. Użytkownik będzie poinformowany o ewentualnym zagrożeniu promieniotwórczym w strefie lub obszarze, który należy opuścić aby uniknąć potencjalnych skutków powikłań zdrowotnych np. rak, czy w ekstremalnych przypadkach choroby popromiennej.

Pomiar radioaktywności

W ostatnich latach media informowały o całej serii różnych zdarzeń, skutkujących wyciekiem lub wydostaniem się do środowiska materiałów radioaktywnych, największe znane to awaria (wybuch) elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie oraz awaria w elektrowni atomowej Fukishima w Japoni. Skażenie gleby i wód może skutkować skażeniem żywności i ich przetworów (rośliny, ryby), więc możliwość monitorowania stanu importowanej żywności może być przydatna. Promieniowanie wykorzystywane jest także w medycynie.
Promieniowanie staje się niebezpieczne tylko wtedy kiedy jego dawka staje się na tyle duża, że powoduje wadliwą pracę i obumieranie żywych komórek. W normalnych warunkach cały czas jestesmy narażeni na promieniowanie z przestrzeni kosmicznej i środowiska, jednak jest ono na tyle małe, że nie powoduje żadnych skutków ubocznych w organizmach żywych.

dozymetr ekran - pomiar radioaktywnosci

Licznik Geigera – praca z urządzeniem

Na wyświetlaczu pokazywany jest też czas w jakim urządzenie pracuje (od włączenia) oraz dawka promieniowania przyjęta w tym czasie, jest to zatem funkcja dozymetru. Na dole ekranu jest wykres poziomu promieniowania w czasie ostatnich czterech godzin aktualizowany co minutę. Wykres pozwala na natychmiastową weryfikację wzrokową zmiany poziomu promieniowania

Urządzenie w czasie pomiaru na wyświetlaczu pokazuje pozycję “STATUS”, przyjmuje ona 3 wartości:

  • w kolorze zielonym “NORMAL” promieniowanie normalne/bezpieczne
  • w kolorze pomarańczowym “WARNING” ostrzeżenie
  • oraz w kolorze czerwonym “DANGER” niebezpieczeństwo

Próg poziomu promieniowania “WARNING” (ostrzeżenie) zaczyna się od 6uSv/h, a więc jeżeli w strefie promieniowania będziemy przebywali cały rok (czyli 365 dni), to otrzymamy dawkę 50mSv co wg. tabeli powyżej jest maksymalną dopuszczalną roczną dawką dla pracowników elektrowni atomowych w USA. Zatem jeśli w strefie “WARNING” znajdziemy się na chwile lub parę godzin, nie oznacza to, że przyjęliśmy dawkę niebezpieczną – taką przyjmiemy dopiero przebywając w strefie “WARNING” przez rok (365 dni). Natomiast urządzenie informuje nas abyśmy potencjalnie niebezpieczną strefę/obszar mogli zawczasu opuścić bez szkody dla zdrowia.

Próg poziomu promieniowania “DANGER” (niebezpieczeństwo) zaczyna się od 45uSv/h, a więc jeżeli w strefie promieniowania będziemy przebywali cały rok (czyli 365 dni), to otrzymamy dawkę 400mSv a więc tak jakbyśmy przebywali na orbicie przez rok lub poziom choroby popromiennej (dawka przyjęta w krótkim czasie). Zatem jeśli w strefie “DANGER” znajdziemy się na chwile lub parę godzin, nie oznacza to, że przyjęliśmy dawkę niebezpieczną – taką przyjmiemy dopiero przebywając w strefie “DANGER” przez rok (365 dni). Natomiast urządzenie informuje nas abyśmy potencjalnie niebezpieczną strefę/obszar mogli zawczasu pośpiesznie opuścić bez szkody dla zdrowia.

 

Tabelka pokazująca dawki promieniowania i potencjalne skutki zdrowotne:

Aby prawidłowo interpretować wyniki pomiarów, należy zapoznać się z danymi na temat promieniowania występującego w naturalnym środowisku oraz zdawać sobie sprawę przy jakich wartościach staje się ono niebezpieczne.

Dawka Opis
0.11 µSv Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej
0.38 µSv Przebywanie przez rok w promieniu 100 km od elektrowni węglowej
1 µSv Używanie monitora CRT przez rok
1.2 µSv Przebywanie przez jeden dzień na obszarze o podwyższonym poziomie promieniowania naturalnego np. Wyżyna Kolorado
2 µSv Prześwietlenie X w jamie ustnej 1
10 µSv Dawka promieniowania naturalnego, jaką przyjmuje przeciętny człowiek podczas jednego dnia
20 µSv Opad promieniotwórczy po próbnych wybuchach jądrowych
40 µSv Lot z Nowego Jorku do Los Angeles
70 µSv Życie w betonowym budynku przez rok,
80 µSv Średnia dawka promieniowania pochłonięta przez osobę przebywającą w odległości 15 km od elektrowni Three Mile Island podczas wypadku z 28 marca 1979 r
100 µSv Prześwietlenie klatki piersiowej,
250 µSv Roczny dopuszczalny limit emisji promieniotwórczości dla elektrowni atomowej (EPA)
390 µSv Roczna dawka pochodząca z naturalnego potasu w organizmie człowieka
300 µSv Promieniowanie w przestrzeni kosmicznej 2
400 µSv Mammografia 1
1 mSv Dopuszczalna bezpieczna roczna dawka promieniowania na jedną osobę (EPA)
1,9 mSv Izotopy występujące w naturze
2,5 mSv Średnia roczna dawka od promieniowania naturalnego dla mieszkańca Polski 1
7 mSv Tomografia komputerowa (CT) – Klatka piersiowa 1
10 mSv Tomografia komputerowa (CT) – Brzuch i miednica 1
20 mSv Dopuszczalna roczna dawka dla pracownika zatrudnionego w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące 3
50 mSv Dopuszczalna roczna dawka promieniowania dla pracownika elektrowni atomowej w Stanach Zjednoczonych
100 mSv Roczna dawka promieniowania, która wyraźnie podnosi ryzyko zachorowania na raka Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych w sytuacjach wyjątkowych,
250 mSv Dawka graniczna dla pracowników radiologicznych i służb ratowniczych podczas operacji ratowania życia w Stanach Zjednoczonych
400 mSv Dawka wywołująca chorobę popromienną (o ile została przyjęta w krótkim czasie)
420 mSv Roczna dawka dla kosmonauty na orbicie
500 mSv Dawka graniczna w wyjątkowych sytuacjach dla osób uczestniczących w działaniach interwencyjnych, przy ratowaniu życia ludzkiego, (dopuszczona przez Polskie prawo na mocy prawa międzynarodowego)
1 Sv Choroba popromienna, nudności, zmniejszenie lub całkowity zanik liczby krwinek powodujące obniżenie zdolności obronnych ustroju i wystąpienie w wyniku tego ciężkich zakażeń
2 Sv Poważna choroba popromienna, nudności i wymioty, w niektórych przypadkach może skutkować śmiercią,
4 Sv Bardzo poważna choroba popromienna, szansa na przeżycie tylko przy odpowiednim i długotrwałym leczeniu
5 Sv Bardzo poważna choroba popromienna, wysoka śmiertelność
8 Sv Dawka śmiertelna bez względu na sposób leczenia
30 Sv Śmierć po 2-3 tygodniach
50 Sv Przebywanie przez 10 minut w pobliżu rdzenia reaktora w Czarnobylu po jego stopieniu
100 Sv Nagłe wymioty, śpiączka, śmierć w ciągu kilku godzin

Recently Viewed

  • Ostatnio oglądane produkty to funkcja, która pomaga śledzić historię ostatniego oglądania.
    Shop Now