em 283 fluid tester

EM-283 Brake fluid

Brake fluid is hygroscopic, which means that the air absorbs water from the corollary of which is to reduce the boiling point of brake fluid. To prevent a dangerous situation so-called „boil the brake fluid should be checked periodically and replaced it brake on average at a 12 – 24 MONTHS.

Using the brake fluid tester ensure road safety.

Special features – peculiarities

 • Test the quality of brake fluid
 • optical and acoustic signaling 3 states
 • 2 green LEDs – a good quality fluid
 • Yellow LED – poor quality of the liquid
 • ava
  tester płynów hamulcowych

  Tester płynu hamulcowego

  EM283 – Tester płynów hamulcowych  służy do sprawdzania stanu płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny co oznacza, iż pobiera wodę z powietrza czego konsekwencją jest obnizenie temperatury wrzenia płynu hamulcowego. Aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji tak zwanego zagotowania hamulców należy kontrolować okresowo płyn hamulcowy oraz wymieniać go średnio co okres 12 – 24 miesięcy.
  Posiada sygnalizację LED oraz dźwiękową.

  Używanie testera płynu hamulcowego zapewnia bezpieczeństwo na drodze

  dane techniczne testera płynów hamulcowych tester płynu hamulcowego EM283 em 283 tester płynów

  • Cechy szczególne i funkcje specjalne:
  • Sygnalizacja optyczna i akustyczna 3 stanów
  • 2 zielone diody LED – dobra jakość płynu
  • Żółta dioda LED – zła jakość płynu
  • Test jakości płynu hamulcowego
  • Czerwona dioda LED dźwięk brzęczyka – płyn nie nadający się do użycia
  • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
  • Pokrętło kalibracyjne na płycie czołowej
  • Gwarancja – 12 miesięcy
  • Certyfikaty – Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
  • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)  
  tester płynów hamulcowych

  Wyposażenie standardowe – komplet baterii

  Instrukcja obsługi płynu hamulcowego

 • Red LED ringing bell – no liquid suitable for use
 • Calibration of the instrument without opening
 • calibration knob on the front panel

em-283 brake fluid tester

Recently Viewed

 • Ostatnio oglądane produkty to funkcja, która pomaga śledzić historię ostatniego oglądania.
  Shop Now