Awaryjne Otwieranie – 08.04.22 Gdynia

awaryjne otwieranie

Czwarty a zarazem ostatni dzień z cyklu „Pracownik Zabezpieczenia Technicznego”

  • Bezpieczeństwo i ochrona pracy BHP
  • Budowa wkładek samochodowych
  • Samodzielny montaż wkładek
  • Zasady otwierania zamków
  • Uchylanie wkładek przy pomocy LIsHI
  • Uchylanie wkładek przy pomocy Turbo Dekodera
  • Bumping zajęcia praktyczne
  • Uchylanie wkładek przy pomocy „jerzyka”
  • Lockpicking / zamki szyfrowe
  • Egzamin końcowy
gdynia – awaryjne otwieranie – ostatni dzień szkolenia