analizator can bus upa

Analizator CAN elrasoft

Wspierany standard ISO 11898. Posiada 1 port CAN 2.0B. Pozwala na transmisje 10 kb / s – 1Mb / s. Wspierane CAN ids (11 bit oraz 29).

analizator upa usb can

Funkcje analizatora CAN

 • Śledzenie ruchu danych magistrali CAN
 • Wysyłanie wiadomości o ustalonej treści
 • Wysyłanie „logged” wiadomości
 • Sześć 29 – bitowych filtrów
 • Dwa 29-bitowe maski
 • Filtry programowe
 • Tryby: normalny i tylko do nasłuchu
 • Wbudowany dekoder analizatora protokołów z przebiegu magistrali CAN
 • Okna z kartami
 • Obsługa skryptów
 • Wbudowany skrypt

elrasoft can analizator

Proszę pamiętać, że kupując programator UPA, kupujecie Państwo urządzenie, które wymaga rejestracji. Każde urządzenie jest przypisywane do konkretnego użytkownika. Dlatego proszę pamiętać, że w trakcie rejestracji odstępują Państwo od prawo odstąpienia od umowy.

can elrasoft analizator elrasoft can analizator

Recently Viewed

 • Ostatnio oglądane produkty to funkcja, która pomaga śledzić historię ostatniego oglądania.
  Shop Now